Međunarodna suradnja

Hrvatsko društvo za putničku, tropsku i migracijsku medicinu pridruženi je član “European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases” (ESCMID).
escmid_logo

Članovi Predsjedništva i Upravnog odbora su aktivni članovi niza međunarodnih organizacija poput ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, EASL (European Association for the Study of the Liver), ISTM (International Society of Travel Medicine), IAPAC (International Association of Providers of AIDS Care), (EACS) European AIDS Clinical Society.

Društvo je trenutačno u procesu apliciranja za članstvo u više međunarodnih društava.