1. hrvatski kongres putničke, tropske, migracijske medicine i HIV infekcije

1. hrvatski kongres putničke, tropske, migracijske medicine i HIV infekcije